Wypadki komunikacyjne

Polski system prawny nie nakłada na zakłady ubezpieczeń obowiązku informacyjnego wobec osób poszkodowanych. W związku z tym osoby te często nie wiedzą jaka kwota zadośćuczynienia jest adekwatna w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego lub jakie świadczenia należne są najbliższym członkom rodziny w przypadku szkody ze skutkiem śmiertelnym. 

Odszkodowania powypadkowe, niezależnie czy dotyczą szkody na osobie, czy są to odszkodowania za śmierć członka najbliższej rodziny, od wielu lat stanowią przedmiot naszej działalności. Z doświadczenia wiemy, że osoby poszkodowane w wypadkach często nie są w pełni świadome swych praw lub też z uwagi na trwający proces leczenia czy żałoby nie są w stanie skupić się na dochodzeniu odszkodowania. Polski system prawny nie nakłada na zakłady ubezpieczeń obowiązku informacyjnego wobec osób poszkodowanych, w związku z czym osoby te często nie wiedzą jaka kwota zadośćuczynienia jest adekwatna w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego lub jakie świadczenia należne są najbliższym członkom rodziny w przypadku szkody ze skutkiem śmiertelnym. Ten brak doświadczenia i rozeznania na rynku ubezpieczeniowo – odszkodowawczym często skutkuje niewypłaceniem przez ubezpieczyciela wszystkich należnych świadczeń lub zaniżeniem ich wysokości. Działając za pośrednictwem naszej spółki mają Państwo pewność, że otrzymają maksymalną kwotę zadośćuczynienia i odszkodowania, a także wykorzystują pełen katalog świadczeń zawartych w przepisach kodeksu cywilnego.

W ramach świadczonej usługi:

- ustalamy podmiot odpowiedzialny i podstawy prawne dochodzonych roszczeń,
- określamy wysokość należnych świadczeń,
- dokonujemy zgłoszenia szkody i precyzujemy roszczenia,
- gromadzimy dokumentację niezbędną do uzasadnienia wniesionych roszczeń,
- prowadzimy pełną, profesjonalną korespondencję z podmiotami zobowiązanymi do naprawienia szkody;
- czuwamy nad prawidłowością i terminowością działań towarzystw ubezpieczeniowych,
- prowadzimy postępowania odwoławcze, a w razie potrzeby kierujemy sprawy do sądu i reprezentujemy w nim naszego Klienta,
- na bieżąco informujemy klientów o wszelkich działaniach podejmowanych w sprawie.

Działając za pośrednictwem naszej spółki możecie Państwo uniknąć powracania do przykrych wspomnień związanych z wypadkiem, zaoszczędzić czas, a przede wszystkim mieć pewność, że wypłacone odszkodowanie będzie adekwatne do rzeczywistych rozmiarów szkody. Posiadamy skuteczne i wypróbowane narzędzia, które pozwolą nam na pozyskanie maksymalnej kwoty zadośćuczynienia i odszkodowania a Państwa udział w procesie likwidacji szkody zostaje ograniczony do niezbędnego minimum.