Przyspiesz odszkodowanie

Pomimo precyzyjnych uregulowań ustawowych zakłady ubezpieczeń nie zawsze wywiązują się z obowiązujących terminów na likwidację szkody.