Wysokie odszkodowania za utratę osoby bliskiej nawet 20 lat po wypadku

                                         

Polska niezmiennie od wielu lat znajduje się w niechlubnej czołówce krajów, gdzie dochodzi do największej liczby kolizji/wypadków i ginie w nich niemal najwięcej osób w całej Unii Europejskiej. Jest to problem na tyle poważny i powszechny, że wypadki samochodowe dotyczą niemal każdej rodziny w Polsce. Praktycznie każdy z nas sam stracił kogoś bliskiego w wypadku lub zna kogoś kto taką rodzinną tragedię przeżył. 

Niestety ilość wypadków ma się nijak do ilości osób świadomych tego, że po stracie bliskiej osoby rodzinom ofiar należy się często kilka podstawowych roszczeń.  

Jaka jest różnica między odszkodowaniem, a zadośćuczynieniem? Kto może się o nie starać? Na jakiej podstawie świadczenia te są przyznawane, jakie warunki muszą być spełnione?

Kto jest odpowiedzialny?

Zadośćuczynienia i odszkodowania mogą się domagać osoby, które utraciły osoby bliskie  w wyniku wypadku komunikacyjnego, wypadku przy pracy (także przy pracy w gospodarstwie rolnym) czy też w wyniku błędu medycznego. Świadczeń można domagać się od osoby odpowiedzialnej za spowodowanie szkody. Sprawca szkody zazwyczaj posiada obowiązkową polisę OC i wtedy odpowiedzialnym za szkodę będzie ubezpieczyciel, który wypłaci odszkodowanie.

Odszkodowanie, a zadośćuczynienie

Życie i zdrowie to wartość najważniejsza. Żadne pieniądze nie są w stanie zrekompensować straty osoby bliskiej. Często bywa jednak tak, że pieniądze, które należą się bliskim ofiary wypadku są dla nich ostatnią deską ratunku. Niejednokrotnie zdarzają się wypadki w których ginie głowa rodziny lub osoba, która miała znaczny wpływ na poziom materialny gospodarstwa domowego. Odszkodowanie jest roszczeniem, które należy się bliskim ofiary  gdy nastąpiło pogorszenie ich sytuacji życiowej.

Drugim podstawowym roszczeniem o które można się starać jest zadośćuczynienie. Jest to kwota pieniężna przyznawana jako rekompensata za doznaną krzywdę (szkodę niemajątkową). Krzywda rozumiana jest tutaj jako cierpienie psychiczne, ból po stracie bliskiej osoby, lęk przed osamotnieniem, utrata poczucia bezpieczeństwa i inne odczucia, które mogą towarzyszyć bliskiej ofiary nawet wiele lat po wypadku. Istotne są przy tym relacje, jakie łączyły osobę, która poniosła śmierć, z osobami ubiegającymi się o zadośćuczynienie .

Kolejne świadczenia to  zwrot kosztów związanych z pogrzebem oraz postawieniem pomnika, a także przyznanie tak zwanej renty alimentacyjnej.

Komu się należy?

Wymienione wyżej roszczenia należą się wszystkim bliskim zmarłej osoby. Do kręgu uprawnionych należy przede wszystkim zaliczyć rodziców, dzieci czy współmałżonka zmarłego. 

Obecnie ten zakres rodziny został znacznie poszerzony  więc  do grona uprawnionych można zaliczyć także:  rodzeństwo, babcie, dziadków, wnuki, a nawet ojczyma lub macochę jeśli udowodni się bliskość relacji z osobą zmarłą. 

Jak już wspomniałem, świadczenia przysługują z ubezpieczenia OC sprawcy tragicznego zdarzenia.  W praktyce oznacza to, że osoba, która poniosła śmierć, może być pasażerem pojazdu, który prowadził sprawca i jej bliscy mogą rościć do ubezpieczyciela. Na odszkodowanie nie mogą liczyć tylko członkowie rodziny sprawcy zdarzenia, gdy ten poniesie na skutek wypadku śmierć.

Bardzo długi okres przedawnienia

Warto podkreślić, iż wobec obecnego stanu prawnego roszczenia tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania za śmierć osób bliskich przedawniają się dopiero po 20 latach od dnia zdarzenia.

Oznacza to, że istnieje możliwość dochodzenia świadczeń za śmierć w wypadku osoby bliskiej, do której doszło jeszcze w latach dziewięćdziesiątych XX wieku (nie dalej niż 10.08. 1997 r).

Niewielka świadomość odszkodowawcza

Bardzo mało osób ma świadomość tego, że po śmierci bliskiej osoby nadal mogą otrzymać stosowne odszkodowanie lub zadośćuczynienie (są to oddzielne roszczenia). Świadomość jest szczególnie niska wśród rodzin, które straciły bliską osobę kilka lub kilkanaście lat temu. Możemy pomóc nawet wtedy gdy pieniądze kiedyś zostały już wypłacone rodzinie ofiary wypadku, a nie została podpisana ugoda z ubezpieczycielem (ponieważ bardzo często świadczenia te są znacznie zaniżane, nie wypłacane w całości). Uzyskamy kolejne świadczenia.

Straciłeś bliską osobę w wypadku? A może znasz rodzinę, której można pomóc? 

Czas działa na niekorzyść! Nie przedawniaj swojej szansy na odszkodowanie

Zadzwoń, napisz. Bezpłatna weryfikacja sprawy, porada prawna.

Tel: 883-598-465